شما اینجا هستید: صفحه اصلی مدیریت بازرگانیكارت بازرگاني چيست ؟

كارت بازرگاني چيست ؟

كارت بازرگاني چيست ؟

خسرو حجت دوست

 

يكي از مدارك اصلي كه در رابطه با مبحث واردات / صادرات كالا الزام داشته و جزو يكي از اركان اساسي اين مقوله ميباشد (  كارت بازرگاني  ) است  كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران توسط مركز و يا شهرستانها به نام متقاضياني كه واجد شرايط باشند صادر ميگردد .

 

بديهي است مدت اعتبار اين كارت حسب درخواست متقاضيان از يك تا پنج سال بوده كه در صورت تائيد توسط وزارت بازرگاني معتبر ميباشد .

 

ضمناً داشتن كارت بازرگاني براي واردات / صادرات الزامي بوده كه حين ثبت سفارش كالا جزو مداركي است كه توسط بانكها از متقاضي اعتبار درخواست ميگردد .

 

شرايط اخذ كارت بازرگاني  :

 

الف /  اشخاص حقيقي ايراني

 

*داشتن حد اقل 21 سال تمام .

*برگ پايان خدمت نظام  و يا برگ معافيت براي اقايان .

*داشتن سه سال سابقه فعاليت هاي تجاري / توليدي به تائيد دونفر از دارندگان كارت بازرگاني و يا داشتن مدرك مجوز توليد

 

صادره يكي از وزارتخانه متبوع .

*داشتن محل كسب ( متناسب با رشته فعاليت ) اعم از ملكي  / استيجاري .

*داشتن دفاتر قانوني با ارائه اظهار نامه هاي ثبتي .

*داشتن حساب جاري معتبر نزد يكي از بانكهاي عامل كشور .

* سه رديف اخر كه با رنگ ابي مشخص گرديده معمولاً در رابطه با شركتهاي متقاضي اخذ كارت الزام خواهد داشت.

 

ب /  اشخاص حقيقي غيرايراني

 

* داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني باستثناي" برگ پايان خدمت نظام / معافيت".

*داشتن پروانه كار و اقامت معتبر .

 

همانطوريكه در قسمت هاي قبلي اشاره شد يكي از مدارك اصلي در رابطه با واردات كالا كه به بانكها تحويل ميگردد ،  اخذ مجوز لازم از وزارتين بازرگاني ، صنايع ، كشاورزي و... ميباشد .

 

معمولاً براي ورود هر نوع اقلام وارداتي مجوز وزارت بازرگاني ضرورت داشته لكن با عنايت به نوع كالا ساير مجوزهاي لازم نيز در اجراي جداول و تعرفه هاي كتاب مقررات صادرات و واردات كالا كه همه ساله از طريق وزارتخانه ياد شده تدوين ميگردد قابل ارائه خواهد بود .

 

مدارك مورد نياز جهت ثبت سفارش كالا  ( مجوز وزارت بازرگاني ) :

 

كارت بازرگاني معتبر .

 

*تكميل اوراق ثبت سفارش 5 برگي  باستناد " نمونه پيوست " .

*اصل پروفرما ( فاكتر كالا ) و ارائه كپي آن  ( درج شرايط ذيل در پروفرما ضروري است ) :

 

·  نام و آدرس كامل خريدار كالا ( شماره تلفن / فاكس / ايميل ) .

 

·  نام و آدرس كامل فروشنده كالا ( شماره تلفن / فاكس / ايميل ) .

 

·  مشخصات كامل كالاي مورد نظر .

 

·  قيمت واحد كالا  فوب - FOB  (  اين اصطلاحات در سر فصل مربوطه  توضيح داده خواهد شد ) – مبلغ كرايه حمل ( Freight  ) .

 

·  مقدار ،  وزن ، تعداد و نوع بسته بندي كالا .

 

·  نام كشور ذينفع ( فروشنده ) و نام كشور توليد كننده كالا .

 

· نام كشور مبدا حمل ، محل بارگيري ، وسيله حمل و نهايتاً سررسيد و مهلت حمل .

 

· نام ارز مورد معامله و همچنين نحوه پرداخت وجه كالا .

 

· نام مرز ورودي و گمرك مقصد .

 

· و در نهايه امضا و مهر فروشنده كالا ذيل پروفرما و شماره و تاريخ صدور پروفرما .