شما اینجا هستید: صفحه اصلی برنامه بازاریابیبرنامه ریزی بازاریابی اینترنتی

برنامه ریزی بازاریابی اینترنتی

برنامه ریزی بازاریابی اینترنتی

شرکتها در صورتی که بخواهند در تجارت الکترونیکی و سیستم تجاری شدیدا رقابتی ادامه حیات داده, مزیتهای رقابتی خود را حفظ و تقویت کنند و یا مزایای رقابتی جدیدی را به دست آورند باید علاوه بر طراحی یک استراتژی جامع در حوزه کسب و کار الکترونیکی جهت تحقق اهداف آن استراتژی, برنامه بازاریابی اینترنتی و الکترونیکی خود را مشخص نمایند.

برنامه بازاریابی الکترونیکی هر شرکتی باید بر اساس اهداف کلان استراتژی کسب و کار الکترونیکی استوار باشد.

1- موقعیت : شرکت در این مرحله باید به تجزیه و تحلیل موقعیت خود در بازار ، وضعیت رقبا ، سهم بازار خود ، روندهای بازار و تجزیه و تحلیل SWOTبپردازد و نسبت به جایگاه فعلی خود آگاهی یابد . این مرحله به این سوال که شرکت  اکنون در کجا قرار دارد پاسخ می دهد .

 

2- اهداف : در این مرحله شرکت باید بر اساس تجزیه و تحلیل های انجام شده در مرحله قبلی و سنجش فرصت ها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت خود و توجه به برنامه های آتی رقبا ، اهداف بازاریابی الکترونیکی را مشخص کند . هدف این مرحله پاسخگویی به این سوال است که شرکت قصد دارد در آینده در کجا قرار بگیرد ؟

 

3- استراتژی : در این مرحله شرکت برای رسیدن به اهداف مورد نظر در برنامه بازاریابی الکترونیکی خود و بر اساس اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل های رقبا ، محیط و شناخت ضعف و قوت های خود چگونگی دستیابی به اهداف را مشخص می کند . روش رسیدن به اهداف مورد نظر تحت عنوان استراتژی بیان می شود . در این مرحله به این سوال جواب داده می شود که شرکت چگونه به وضعیت مطلوب در آینده دست میابد .

 

4- تاکتیکها : تاکتیک جزئی تر از استراتژی و یک برنامه عملیاتی خاص است . که بطور مفصل تشریح می کند که یک استراتژی چگونه ، کی و کجا باید به مرحله عمل دربیاید . تاکتیکها از نظر حوزه و افق زمانی از استراتژی محدودترند و پل ارتباطی تدوین و اجرای استراتژی تلقی می شوند . دراین مرحله ، شرکت از طریق تعیین تاکتیک های مورد نیاز چگونگی اجرای استراتژی انتخابی را مشخص می کند . این مرحله مشخص کننده این سوال است که شرکت دقیقا چگونه قصد رسیدن به وضعیت مطلوب را دارد ؟

 

5- اقدامات : در این مرحله شرکت مشخص می کند که برنامه آن برای انجام تاکتیکها چیست ؟ مرحله اقدامات با اجرای استراتژی معادل و مترادف است .

 

6- کنترل : در مرحله کنترل شرکت باید به کارگیری معیارهای ارزیابی و انجام حسابرسی های مدیریت مالی ، تولید و بازاریابی میزان تحقق و انحرافات مالی را مشخص کند 

 

برنامه ریزی بازاریابی الکترونیکی به صورت یک چرخه مداوما تکرار می شود .

 

تهیه و تنظیم: ندا برجی