شما اینجا هستید: صفحه اصلی مدیریت اخلاقبيماري هاي دل از ديدگاه كتاب آسماني

بيماري هاي دل از ديدگاه كتاب آسماني

بیماری های دل

مديران  بايد بدانند؛

بيماري هاي دل از ديدگاه كتاب آسماني

در ابتدا با توجه به آيات فرآن كريم حالت هاي منفي دل را بيان كرده و با كمك تفاسير و روايات معصومين ( عليهم السلام ) به شرح مختصر آن مي پردازيم .

1 -  شك و ترديد :  « زيرا منافقان و آنهايي كه در دلشان بيماري است مي گفتند خدا و پيامبرش وعده اي جز فريب به ما نداده اند . » در جريان جنگ خندق عده اي از منافقان به قصد ايجاد رعب و وحشت به تبليغ قدرت و عظمت سپاه دشمن پرداختند .پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم از قول خداوند متعال مؤمنان را دلداري داده و وعده نصرت الهي را يادآوري نمودند . ولي كساني كه خداوند آنان را « الذين في قلوبهم مرض » خوانده است , به خاطر شك و ترديدي كه در دل داشته اند وعده خدا و پيامبر او را دروغ و فريب پنداشته و به كمك منافقان در جهت تضعيف روحيه مؤمنان كوشيدند . آري خداوند متعال شك و ترديد نسبت به وعده هاي الهي را از امراض قلب انسان دانسته و آن را نكوهش كرده است و همچنين در آيه ديگر عامل اصلي شك و ترديد را روحيه لجاجت و سوء ظن معرفي كرده و استمرار و باقي ماندن در شك را بدتر از شك و ترديد قلمداد كرده است .

 

2 -  كينه و كدورت :  « اي پروردگار, ما و برادران ما را كه بيش از ما ايمان آورده اند بيامرز و كينه كساني كه ايمان آورده اند را در دل ما جاي نده . » اين كه مؤمنان در بهشت و دركنار نعمت هايي همچون باغ , چشمه, آب روان , امنيت و سلامت , دل هاي بدون كينه و كدورت را از پروردگار مهربان شان طلب مي كنند . نشان از زشتي و پليدي دلي است كه همواره با كينه و كدورت باشد كه جاي چنين دلي در بهشت و در  سينه هاي مؤمنان نيست .

 

3 -  نفاق و دورويي :  « تو يكدل مي پنداريشان و حال آن كه دل هايشان از هم جداست . چرا كه مردمي بي خردند » هر چند منافقان در ظاهر متحدند ولي دل هايشان متفرق و پراكنده است و علت آن پراكندگي هم اين است كه مردمي فاقد تعقلند پس مي توانيم به كمك تفكر و تعقل هم نفاق و دورويي را از دل خودمان و هم پراكندگي و چند دستگي را از ميان دل هاي مسلمانان محو كنيم .

 

4 -  زنگار گناه:  « همانا به سبب كارهايي كه كرده بودند زنگار گناه بر دل هايشان مسلط شده است . » در كتب تفسيري و در ميان  ويژگي هاي قلب مريض و همچنين مشخصات قلوب كافران , اشاره به انسان هايي شده است كه غبار و زنگار گناه بر دل هاي آنان نشسته و آنان را از خدا دور ساخته است . رسول گرامي اسلام (ص) در اين باره مي فرمايند : « هر گاه فردي مرتكب گناهي گردد , نقطه سياهي در قلب او پديدار مي شود , اگر توبه كند, آن سياهي پاك مي شود و گرنه در قلبش توسعه خواهد يافت .

 

5 -  كژي و انحراف از حق :  « اما آنها كه در دلشان ميل به باطل است به سبب فتنه جويي و نيل به تأويل , از متشابهات پيروي مي كنند . »به بيان اين آيه شريفه ، دل هاي مريض دنبال فتنه و دست آويزي مي گردند تا به خواسته دروني خود كه ميل و كژي از حق و حقيقت است جامه عمل پوشند . اين بيمار دلان از ميان تمام حقايق ناب قرآني , فقط به مثال ها و تعبيرات كنايي قرآن اشاره كرده و آن را مطابق ميل خود تفسير مي كنند .

 

6 -  بد خُلقي و بي مهري :  « اگر تندخو و سخت دل مي بودي , از گرد تو پراكنده مي شدند . » اين آيه در شأن نبي مكرم اسلام (ص) نازل شده و مهرباني , نرم دلي و اخلاق خوش و سرشار از مهر و عطوفت ايشان را موجب جذب مردم به اسلام و از الطاف الهي به آن حضرت دانسته و بد خُلقي و رفتار بي مهر و عطوفت را جزوه نقاط ضعف قلب انسان به شمار آورده است .

 

7 -  غفلت :  « ... و از آن كسي كه قلبش را از ياد خود غافل ساخته ايم و از هوس خود پيروي كرده و ( احساس ) كارش بر زياده روي است, اطاعات مكن . » وقتي دلي از ياد خدا , ياد مرگ و از حساب و كتاب قيامت غافل شد , به پيروي از هوا و هوس پرداخته و به جاي عقل و دل , شيطان بر قلب مريض او حكم مي راند . به چند توصيه از امامان معصوم (ع) براي مبارزه با بيماري غفلت توجه كنيد : ياد مرگ , كسب آمادگي براي سفر آخرت , استمرار ياد خدا , مراقبت به نمازهاي واجب و اداي آنها در اول وقت و رسيدگي به حساب نفس  .

 

8 -  قساوت قلب ( سنگدلي ) : « پس واي بر سنگدلاني كه ياد خدا در دلهايشان راه ندارد . آنان در گمراهي آشكار هستند . » امام باقر  ( عليه السلام ) بالاترين كيفر بندگان را سنگدلي دانسته اند . و به عقيده مفسران , قساوت قلب مانع تابش نور الهي بر دل انسان است .

 

9 -  ترك وظيفه :  « و كساني كه ايمان آورده اند مي گويند : چرا سوره اي ( در باره جهاد ) نازل نمي شود ؟ اما چون سوره اي صريح نازل شد و در آن نام كارزار آمد مي بيني آنان كه در دل هايشان مرضي هست , مانند كسي كه به حال بيهوشي مرگ افتاده به تو مي نگرند . » علامه طباطبايي (ره) اين آيه را در وصف مؤمنان مي داند كه از عمل به وظيفه قتال و جهاد سرباز مي زنند .

 

10 -  اشتغال به لهو و هوس بازي :  « هيچ اندرز تازه اي از سوي پروردگارشان برايشان نيامد مگر اين كه آن را شنيدند و سرگرم بازيچه بودند. دلهايشان به لهو خو گرفته است ... » . اين آيات كه در ابتداي سوره انبياء آمده است , وصف انسان هاي غافلي است كه روز به روز به مرگ و حساب و كتاب نزديك تر مي شوند ولي خود را آماده و مهيا نمي سازند و به علت سرگرم شدن به بازيچه هاي دنيا و مرض دل مشغولي به سرگرمي هاي دنيايي مورد توبيخ خداوند متعال قرار گرفته اند . ايشان از ياد خدا غافل بوده و آيات الهي را به بازي گرفته اند .

 

11 -  كتمان حق :  « ... و شهادت را كتمان نكنيد و هر كه آن را كتمان كند قلبش گناهكار است و خدا از كاري كه مي كنيد آگاه است . » خداوند متعال با تأكيد بر اين كه هيچ عملي از اعمال بندگان از ديد او مخفي نمي ماند كتمان شهادت را از گناهان قلب دانسته است .

 

12 -  عدم پذيرش معارف اسلامي :  « و چون قرآن بخواني ميان تو و كساني كه به آخرت ايمان ندارند پرده اي پوشيده قرار مي دهيم و بر دلهاشان پوشش ها مي نهيم تا آن را نفهمند ... » . به عقيده برخي مفسران ، روح بسته و دل مرده معارف ناب قرآن را نمي پذيرند .

 

13 -  اكراه از ياد خدا : « و چون خدا به تنهايي ياد شود , دل هاي كساني كه به آخرت ايمان ندارند منزجر مي گردد و چون كساني غير از او ياد شوند به ناگاه آنان شادمان مي كنند . » هر چند در قرآن كريم بيش از هزار بار از توحيد و خداي يگانه ياد شده است ولي متأسفانه بيماردلاني بودند كه از شنيدن آيات توحيد و بهره گيري از آنها محروم و ناراحت بودند , اما از شنيدن سخنان ناحق و شرك آميز و از ياوه سرايي خرسند و شاد مي شدند. البته امروزه و در عصر ارتباطات و با پيشرفت هاي چشمگير علم و فن آوري و حتي در ميان به ظاهر مسلمانان و مؤمنان نيز افرادي هستند كه هر گاه بحث از حق و حقيقت و توحيد مي شود, منزجر و متنفر مي شوند ولي هنگامي كه سخن از شرق و غرب و جدايي دين از عرصه زندگي بشر به گوششان برسد شادمام مي گردند .

 

نتيجه :  اين كه اگر دل و جان از جسم و جسد مهمتر است كه هست و اگر دل نيز مانند جسم به ضعف و بيماري مبتلا مي شود كه مي شود و اگر درمان آن واجب است كه هست پس به سراغ داناترين و مهربان ترين طبيب رفته و علاوه بر گرفتن نسخه آنچنان كه بيان شد عاجزانه استعانت جوييم كه كمك مان كند و توفيقمان دهد تا به مبارزه با بيماري هاي دلمان قيام كرده و آن را لايق درك فيض حضور نور هدايتش گردانيم .

منبع:مدیریار