شما اینجا هستید: صفحه اصلی بازاریابی مستقیماصول ، قواعد ، مقررات و شيوه حضور در نمايشگاههاي بين المللي ، ملي ، منطقه اي ، بومي

اصول ، قواعد ، مقررات و شيوه حضور در نمايشگاههاي بين المللي ، ملي ، منطقه اي ، بومي

اصول ، قواعد ، مقررات و شيوه حضور در نمايشگاههاي بين المللي ، ملي ، منطقه اي ، بومي

 نویسنده : دکتر عباسی

كارهاي مقدماتي :

تعيين هدفها ، نيازها ، اولويت بندي هدفهاي حضوردر نمايشگاه .

مهمترين اهداف مي توانند : 

-         شناسائي و جذب مشتري جديد ( پرهزينه تر از نگهداري مشتري وفادار است )

-         ارائه خدمات به مشتري فعلي

-         توسعه كسب و كار و دريافت سفارشات احتمالي

-         ارائه تصويري مناسب از شركت و محصولات آن

-         بررسي وضعيت عكس العمل بازار نسبت به محصولات جديد

-         گردآوري اطلاعات با ديگران

-         برقراري ارتباط با مشتريان بالقوه                                

-         معرفي كالاهاي جديد

-         ايجاد فرصت براي مشتريان جهت ارائه مسائل خود

-         پذيرش نمايندگان جديد

اين اهداف داراي اولويت هاي متفاوت براي شركت هاي گوناگون مي باشد كه بايستي با بررسي وضعيت شركت ، نقاط قوت و ضعف و ديگر عوامل اين اولويت ها مشخص شود .

اصول مهمي كه بايستي هنگام شركت در نمايشگاه ها ( بخصوص بين المللي ) رعايت گردد :

● رعايت دقيق مقررات و قوانين نمايشگاهها الزامي است . رعايت اين مقررات علاوه بر تسريع در امور باعث مي شود كه از وقت و انرژي استفاده بهينه شود .

● از هرگونه ازدحام بهر طريق ممكن جلوگيري شود .

● كاركنان را مناسب با دانش مرتبط و تجربه كافي براي حضور در نمايشگاه انتخاب كنيد .

● اقلام ، ابزار و وسايل مناسب تبليغي ، ترفيعي و تشويقي مناسب از نظر كيفي و كمي همراه داشته باشيد .

● قيمت ها قابل انعطاف و در صورت امكان براي خريدهاي ويژه قيمت ويژه ارائه دهيد .

● از پيشنهادات استقبال و دفتري بهمين منظور در غرفه داشته باشيد .

● تميزي ، نظافت ، شيكي غرفه و افراد از نكات بسيار مهم است .

● براي اقلام پيشنهادي �كاتالوگ ، بروشور به اندازه كافي وجود داشته باشد .

● كارت ويزيت فراموش نشود .

● در محل غرفه جاي مناسب براي مذاكرات احتمالي با خريداران و ديگر افراد تعيين شود .

● بازخورهاي شركت در هر نمايشگاه و اثرات آن را پس از اتمام هر نمايشگاه بدقت تجزيه و تحليل كنيد .

● كالاهاي خود را به نحو شايسته اي به معرض نمايش بگذاريد ، هر مشتري بالقوه مي تواند بالفعل باشد .

● كالا ، كالاست . كاتالوگ و بروشور را جايگزين آن نكنيد . مشتريان در جستجوي كالا هستند نه كاتالوگ .

● غرفه بايستي جذاب و گيرا باشد . به نوعي آراسته گردد كه موجب جذب و جلب افراد گردد .

●كاربرد ، ويژگي ها و مزيت هاي كالاي خود را به دقت تشريح و به بازديد كننده گوشزد كنيد .

● صبر و شكيبائي عامل موفقيت در اداره غرفه است . آن را فراموش نكنيد .

● از نمايشگاه تنها بعنوان محلي براي عرضه كالا استفاده نكنيد . بايستي خود و سازمانتان را نيز معرفي كنيد .

● ذهنيت مراجعه كنندگان به غرفه شما مي تواند خيلي مثبت و يا خيلي منفي باشد و سعي كنيم تجسم آنها از ما و شركت ما تجسمي مثبت و مشتري مدار باشد .

● خوش برخورد و پركار باشيد .

● براي ملاقات روزانه برنامه ريزي قبلي داشته باشيد .

● غرفه را تبديل به پاتوق دوستان نكنيد .

● سوالات را بي جواب نگذاريد .

● در داخل غرفه خسته و نيازمند به استراحت نباشيد .

● غرفه را محيط خصوصي خود ندانيد .

● اطلاعات ناصحيح و غلط ارائه ندهيد .

● سيگار نكشيد .

● از ملاقات ها و مذاكرات طولاني پرهيز كنيد .

● بد نپوشيد و تند گودئي نكنيد .

● بي احترامي نكنيد .

● افراد بدون صلاحيت را به جاي خود در غرفه نگماريد .

● خود را با آرامش و دقت معرفي كنيد .

● مشخصات بازديد كننده را به دقت يادداشت و به خاطر بسپاريد .

● آموزش و توجيه روزانه خود و همكاران را يك الزام بدانيد .

● نتيجه فعاليت ها را در پايان هر روز نمايشگاه مرور كرده و كمبود ها را برطرف كنيد