شما اینجا هستید: صفحه اصلی بازاریابی و مدیریت بازارمدیریت بازاریابیآموزش مباحث مدیریت و بازاریابی به زبان ساده

منطقه طلایی مدیریت

آموزش مباحث مدیریت و بازاریابی به زبان ساده

آموزش مباحث مدیریت و بازاریابی به زبان ساده

نویسنده :پرویز درگی

برنامه ریز باشید

برنامه ریزی عبارت است از پیش بینی کلیه اقدامات، عملیات و فعالیت ها برای رسیدن به هدف یا اهداف از پیش تعیین شده که با عنایت به منابع و در نظر داشتن اهداف صورت می گیرد. و برنامه بازاریابی سندی است مکتوب که وضعیت کنونی بنگاه اقتصادی را با توجه به محیط درونی و بیرونی به تفضیل شرح می دهد. و پیشنهادها و رموزهایی را جهت نیل به آن اهداف، اجرای اقدامات و تخصیص منابع طی دوره برنامه ریزی ارائه می کند .                                 

بطور خلاصه و به زبان ساده می توان گفت برنامه ریزی یعنی پیش بینی. شما وقتی می خواهید به سفر بروید پیش بینی می کنید چه کسانی همراهتان باشند. مقصدتان کجا باشد. از کدام مسیر بروید. چقدر خرج کنید و .... تمام اینها همان برنامه ریزی یا پیش بینی هستند. با مشورت و جستجو نسبت به پیش بینی های لازم اقدام کنید. برنامه ریزی لازم موفقیت است حال موخواهد این پیش بینی در زندگی فردی باشید یا سازمانی، برای مثال وقتی برنامه ریزی فروش را برای نیمه دوم سال 86 انجام می دهید یعنی ابتدا هدف فروش را تعیین کرده اید و سپس اقدامات و عملیات لازم برای رسیدن به آن هدف را تدوین می کنید و مراحل اجرایی شدن آن را هم مشخص می کنید. این عملیات همان برنامه ریزی است. توصیه جدی عصر حاضر این است که در تمام سطوح برنامه ریزی ( فردی، گروهی، سازمانی ) برنامه هایتان را روی کاغذ بیاورید وقتی با کاغذ فکر می کنید ذهن تان 75% به فعالیت خود اضافه می کند و بدیهی است به جنبه های مختلف توجه کرده و میزان موفقیت در توفیق برنامه افزایش می یابد.ارزش یک خط نوشته از ارزش یک انبار حافظه بیشتر است. برایان تریسی می گوید هر دقیقه ای که صرف برنامه ریزی می کنید در انجام کار ده دقیقه صرفه جویی می کنید بدیم ترتیب بازده انرژی شما 10% افزایش پیدا می کند. به قدرت یادداشت برداری ایمان داشته باشید. خر چیزی را که به یادتان می آید بلافاصله یادداشت کنید تا در برنامه ها از آن استفاده کنید و این را هم بدانید که همانطور که هیچ چیز در جهان فانی ثابت نیست، برنامه ها هم باید هر چند وقت مورد بازنگری قرار گرفته و متناسب با شرایط محیطی و نقاط قوت و نقاط ضعف درونی سازمان یا شرایط بیرونی باز آفرینی شوند.یکی از تفاوت های اساسی بین انسان های موفق با انسانهای ناموفق قدرت برنامه ریزی است ممکن است انسان های بدون برنامه هم گاهی به موفقیت برسند اما آن حسن تصادف است و نمی تواند ملاک و معیاری شایسته و قابل الگو برداری باشد.شما باید متفاوت باشید و این را با داشتن برنامه ای مدون و آفریده شده بر اساس مطالعات محیطی و درونی به دیگران نشان دهید.

برنامه ریز باشید